Werknemer ontslaan

Werknemer ontslaan? Een werknemer ontslaan is geen fijne aangelegenheid. Als het bedrijfseconomisch een stuk minder gaat, is het echter een noodzakelijk kwaad en moet u als werkgever daarmee aan de slag. Maar er kunnen ook andere ontslagredenen zijn.

Werknemer ontslaan, ontslagredenen

De belangrijkste redenen voor ontslag van een werknemer zijn:

  • Ontslag om bedrijfseconomische redenen
  • Ontslag vanwege reorganisatie of bedrijfssluiting
  • Ontslag op staande voet
  • Ontslag vanwege disfunctioneren
  • Ontslag vanwege een verstoorde arbeidsrelatie
  • Ontslag vanwege (langdurige) ziekte

Al deze ontslagredenen vergen een andere aanpak van het ontslag. U dient zich strikt te houden aan de regels van het Burgerlijk Wetboek, het Ontslagbesluit, de jurisprudentie en richtlijnen van het UWV. Indien u het ontslag verkeerd aanpakt, kan dat een kostbare zaak worden: het ontslag gaat niet door, of u betaalt een (te) hoge ontslagvergoeding.

Wat kost een werknemer ontslaan?

Als je na een dienstverband van 2 jaar of langer een contract niet verlengt of als je het dienstverband op een andere wijze wilt beƫindigen, betaal je een transitievergoeding. Bij ernstig verwijtbaar ontslag door toedoen van jou als werkgever kun je door de kantonrechter gestraft worden door het betalen van een billijke vergoeding bovenop de transitievergoeding. Tenslotte betaal je het loon van de werknemer door tijdens de opzegtermijn. Bij een eventuele ontslagprocedure via de kantonrechter betaal je de griffiekosten.

Werknemers hebben vanaf de eerste dag van het dienstverband recht op een transitievergoeding zodra jij als werkgever het initiatief neemt tot ontslag of beƫindiging van de abeidsovereenkomst. Dit geldt dus ook voor tijdelijke werknemers. Deze transitievergoeding kan de werknemer gebruiken voor bijvoorbeeld outplacement, scholing of aanvulling op de ww-uitkering.

Meerdere dienstverbanden die elkaar met tussenperiodes van maximaal 6 maanden opvolgen, worden samengeteld, maar de tussenperioden zelf tellen niet mee.